Maskinverktøy går inn i tiden med digitalisering og intelligens

I løpet av digital transformasjon står kinesiske maskinverktøyfirmaer overfor et skifte fra "produkttenking" til "engineering delivery" som kjernevirksomhetstenkning. I løpet av de siste tiårene var valg av maskinverktøy basert på prøver. Den endelige leveransen av maskinverktøy til brukerne ble for det meste gjort i standardprodukter. I dag tilsvarer flere og flere kunder et maskinverktøy å levere et prosjekt. Produsenten av maskinverktøyet må følge brukerens krav. Krav til å designe prosessveier, velge verktøy, designlogistikk, etc., krever komplette tekniske evner.

Dette betyr også at 90% av maskinverktøyene som selges av flere og flere maskinverktøyfirmaer i fremtiden kan leveres i tilpasset form, og bare 10% vil bli levert som standardprodukter, noe som er motsatt av mange nåværende situasjoner. I tillegg fortsetter andelen “ingeniørtjenester” i salg av maskinverktøybedrifter å øke, og nå vil mange “ettersalgstjenester” som blir gitt bort gratis gi større økonomiske fordeler. For å oppnå denne transformasjonen har innenlandske maskinverktøybedrifter fortsatt en lang vei å gå når det gjelder forretningsideer, kunnskapsreserver og produksjonsorganisasjon.


Innleggstid: 28. feb-2021